Cancerbehandling med immunceller framgångsrik

2:44 min

En ny sorts cancerbehandling, där man använder patientens egna immunceller, prövas nu i Sverige. Metoden har utvecklats i USA och Israel och visar lovande resultat.

– Lovande så tillvida att det har fått metastaser att gå tillbaka, i vissa fall helt, framför allt när det gäller hudcancern malignt melanom, säger Rolf Kiessling, professor i experimentell onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Radiumhemmet.

Den elakartade hudcancern malignt melanom skördar runt 500 liv per år i Sverige och har länge varit mycket svår att bota, eftersom den lätt sprider sig i kroppen.

Nu har det kommit nya läkemedel som förändrar bilden. Även olika former av så kallad immunterapi håller på att utvecklas.

Metoden som nu visat positiva resultat handlar om en sorts vita blodkroppar som kallas TIL. De hör till immunförsvaret och ska normalt attackera tumörer, men klarar inte alltid av att göra sitt jobb.

Vid behandlingen tas därför TIL-cellerna ut ur kroppen, förökas och aktiveras, innan de sätts tillbaka i patienten. Det berättar Jacob Schachter, chef för hudcancerforskningen vid israeliska Sheba Medical Center.

– Vår teknologi hjälper TIL-cellerna att attackera tumören effektivt, säger Schachter.

I Israel har uppåt 70 patienter behandlats med metoden i en forskningsstudie. Den fungerade helt eller delvis på ungefär hälften och några patienter ser såhär långt ut att bli botade, berättar professor Jacob Schachter.

– Vad vi vet så här långt är att några patienter troligen blir botade. Vi behandlar patienter med fyra till fem månader kvar att leva och några av dem kan alltså bli botade, säger han.

Eftersom behandlingsmetoden är ny och cancer måste övervakas länge så är det ännu för tidigt att säga att sjukdomen försvinner för gott. Men några av de israeliska patienterna är ännu tre år efter behandling stabila.

Metoden är också riskfylld, ungefär som en benmärgstransplantation, eftersom patientens immunförsvar helt måste slås ut med cellgifter innan TIL-cellerna sätts tillbaka och det ger en risk för livshotande infektioner.

Så här långt har TIL-cellsbehandling främst använts mot hudcancer. Men troligen kan den vara effektiv mot andra cancerformer också. I Israel ska den inom kort testas mot njurcancer och äggstockscancer.

I Sverige har hittills ett fåtal patienter testat TIL-cellterapi, men det kommer att utökas, säger Rolf Kiessling på Karolinska Institutet.

– Vi har en ny version av den behandlingen på gång just nu på Cancercenter Karolinska, där vi ska behandla just patienter med spridd melanomsjukdom med TIL-terapi, säger han.