Sänkta krav till polisutbildningen

1:32 min

I år har kraven för att komma in på polishögskolan sänkts. Polishögskolans egna språktester slopas och kraven på de fysiska testerna sänks.

Polisforskaren Stefan Holgersson vid Linköpings universitet är kritisk till förändringen.

– När man sänker krav på ålder och sänker kraven vad gäller högskoleprov och svenskan så finns det en uppenbar risk att man får ett sämre underlag för de som kommer in på polisutbildningen, säger Stefan Holgersson.

Vad kan det leda till?

– Om polisutbildningen har samma kvalitet som nu plus att man inte avskiljer folk så finns det en risk att det blir sämre poliser, säger Stefan Holgersson.

Tidigare har det ställts krav på att den som vill bli polis ska ha gjort högskoleprovet, genomgå ett prov i läsförståelse och vara fri från kroniska sjukdomar. Dessa krav tas nu bort. De fysiska testerna blir lika för män som för kvinnor, från att tidigare ha varit hårdare för männen.

Anledningen till de sänkta kraven är att polishögskolan vill bredda gruppen som söker utbildningen, enligt Kim-Lena Ekvall Svedenblad, chef vid komptensutvecklingsenheten på Rikspolisstyrelsen.

– Ett av skälen är att vi vill få en breddad bas att rekrytera från, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Men ni har redan 6 000 sökande till 300 platser per termin, räcker inte det?

– Nej, det gör det inte. Vi vill att så många som möjligt ska söka, får vi fler att välja mellan är det klart att vi kanske får in personer som vi inte har i dag, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Är ni inte rädda för att den intellektuella nivån på de som kommer in på polishögskolan sänks i och med det förändrande kraven?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har moderniserat och effektiviserat vår urvalsprocess, det innebär att vi inte ska mäta sådant som redan är mätt av någon annan, till exempel gymnasieskolan, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad.