Resecentrum

Saneringstvist står still

Det står fortfarande still i tvisten mellan Uppsala kommun och SJ om vem som ska betala för saneringen av marken vid resecentrum.

Marken där resecentrum byggts var förorenad av kreosot som togs om hand innan bygget startade. Det var kommunen som bekostade saneringen som kostade 16 miljoner kronor, men kommunen anser att SJ som ägde marken tidigare borde ha del i saneringensansvaret. Enligt Upsala Nya Tidning har kommunen försökt få till en diskussion kring detta, men hittills utan resultat.