45 miljoner till Gotland !

Regeringen har idag beslutat ge 45 miljoner kronor till projektet Gotsam på Gotland. Projektet skall pågå under fem år och innebär ett försök där gotländska myndigheter ska samarbeta kring en sambandscentral när större olyckor och kriser inträffar. I Gotsam-projektet ingår bland andra polisen, militären, kustbevakningen, kommunen och länsstyrelsen.