Prisökningen har stannat

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, har priserna i Sverige nu slutat att stiga. Enligt SCB var inflationen i februari 2,8 procent , jämfört med 2,9 procent i januari.
Riksbankens mål är en inflation på 2 procent. Statliga konjunkturinstitutet tycker därför inte att det finns någon anledning för Riksbanken att höja räntan. Och Konjunkturinstitutets prognoschef Hans Lindberg menar att inflationen, trots allt, ser ut att sjunka. Trots att prisökningarna varit lite snabbare än väntat. Men även om Konjunkturinstitutet inte ser någon anledning till en räntehöjning är experterna inte eniga. SEB, som kom med en konjunkturrapport på torsdagen, räknar fortfarande med kraftiga räntehöjningar i år. SEB:s ekonomer tror att reporäntan kommer att ligga på fem procent mot slutet av året. I dag ligger reporäntan på 3,75 procent.