Kritik mot sponsrade läroböcker

Det faktum att flera gymnasieskolor i Västmanland använder sponsrade läroböcker i undervisningen, kritiseras av Hans Almgren, lektor vid Vasagymnasiet i Arboga och läroboksförfattare. Han tror att det är svårt för en läroboksförfattare att bortse från annonser. Det kan leda till att författaren undviker att skriva något negativt om en annonsör, av rädsla för att annonsören drar tillbaka sitt stöd.
Hans Almgren ser det som ett fattigdomsbevis att eleverna inte kan få fräscha och fina böcker utan reklam i. Själv kan han idag inte tänka sig att skriva en lärobok med reklam i och han hoppas slippa använda dem i undervisningen. Men han klandrar inte de lärare som gör det.