Kinesisk jättedamm till börsen

Kina planerar att börsintroducera det bolag som skall driva världens största vattenkraftverk. Kraftverket vid den jättelika treravinersdammen i Yangtzefloden har kostnadsberäknats till 250 miljarder kronor.
Dammbygget är det största infrastrukturprojektet i landets historia vid sidan av Kinesiska muren. Kostnaderna är därefter, och bolaget vänder sig nu till privata finansiärer. I första hand skall kraftbolaget noteras på börsen i Shanghai, men en börsintroduktion är också planerad i Hongkong och aktierna kommer troligen också att bjudas ut på Londonbörsen. Flera av de stora mäklarhusen har presenterat planer för en internationell börsentré. Ledningen för utvecklingsbolaget som håller samman det jättelika projektet försäkrar att kraftbolaget kommer att motsvara alla krav som ställs på ett internationellt företag, med full insyn för aktieägarna. Bedömare tror det blir svårt att övertyga investerare om lönsamheten. Kostnaderna är gigantiska och marknaden osäker trots det stora energibehovet i Kina. Många provinser binder upp sig i lokala projekt och den omfattande korruptionen medför risker och problem. Men centralregeringen i Peking har nu gripit in och bestämt att provinsmyndigheterna i första hand skall upphandla sitt energibehov från treravinerskraftverket innan de tappar andra källor eller driver egna projekt. Dammen utmanar en internationell miljöopinion, men nu är den i stort sett färdigbyggd. I slutet av året börjar man släppa på vatten. År 2009 kommer många städer och större samhällen att ha lagts under vatten och rivningsarbetet har redan inletts. Drygt en miljon människor måste förflyttas och folkomflyttningen tynger projektet med stora kostnader. Börje Remdahl, Bangkok.