Ökad intern kritik mot FOI:s generaldirektör

2:45 min

Den interna kritiken mot generaldirektören för Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Jan Olof Lind växer. Det handlar dels om att han talat osanning, dels om att han inte vill ta ansvar för de beslut som tagits.

– Vad som kan hända när man inte talar sanning är att det på sikt kan bli svårt för oss att få uppdrag och jobb, säger Jörgen Trued som tills nyligen var fackordförande för SACO på FOI.

– Man har bara sitt renommé och rykte i den här branschen.

Sommaren 2007 inledde FOI ett samarbete med diktaturen Saudiarabien kring en vapenfabrik. Projektet kom att döpas till Simoom. Med hjälp av hemliga handlingar som vi tagit del av kan vi följa projektet från starten. Men när vi intervjuade generaldirektör Jan Olof Lind sa han att projektet aldrig existerat.

Svaret är nej var hans konsekventa svar på frågorna om FOI hade haft ett projekt som hette Simoom.

Uttalandet har lett till häftig kritik internt på FOI. 

– Det har ju framkommit i veckan att flera anställda här har haft vetskap om det, säger Jörgen Trued.

Flera anställda har hört av sig till Ekot för att utrycka sitt missnöje och när generaldirektör Jan Olof Lind chattade med personalen var kritiken mot hans uttalanden i media hård.

”Varför ljög du i går i Rapport om att inga projekt med Saudiarabien har påbörjats?” och ”Vi har ju haft projekt mot Saudiarabien och många medarbetare har lagt ned mycket arbete under lång tid på att få uppdraget Simoom. Varför förnekar du det i tv? Är det inte viktigt att vi står för vad vi gör” var några av de frågor han fick.

Förra veckan avslöjade Ekot också att FOI bildat ett bulvanbolag SSTI som skulle sköta kontakterna med Saudiarabien om vapenfabriken. Bolaget bildades av en av generaldirektörens närmaste medarbetare och Jan Olof Lind skrev själv till regeringen och berättade att FOI ville samarbeta med SSTI redan i mars 2009.

Först ett år senare övergavs upplägget med bulvanbolaget. Det här vill försvarsminister Sten Tolgfors nu att FOI granskar.

Nu är det alltså FOI självt som ska göra den här granskning och det är nåt som flera FOI-anställda uttrycker tvivel inför.

De undrar om det verkligen är bra att myndigheten granskar sig själv.

Vi har sökt generaldirektör Jan Olof Lind för en intervju men han har avböjt.