KD och V emot utredning om surrogatmödraskap

2:05 min

Nu seglar ytterligare en fråga upp där Kristdemokraterna går på tvärs med de andra allianspartierna. Det handlar om surrogatmödraskap, som i dag inte är tillåtet i Sverige. Nu finns en majoritet i riksdagen för att låta utreda frågan förutsättningslöst. Socialutskottet väntas ta upp frågan senare i dag. Men Kristdemokraterna säger nej.

– Eftersom grunden för vårt ställningstaganden är att vi inte vill se en lagstiftning som innebär att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor riskerar att exploateras, för andra människors önskningar. Därför är vi angelägna om att inte utreda en inriktning som tillåter den möjligheten, säger Anders Andersson, Kristdemokraterna, som sitter i riksdagens socialutskott.

Sedan några år tillbaka har det blivit vanligare att par som själva inte kan få barn åker utomlands och låter en kvinna där bli gravid och föda parets barn.

Det kallas surrogatmödraskap och i dag är det här inte tillåtet i Sverige. Men en majoritet av riksdagspartierna stödjer nu att frågan utreds förutsättningslöst, och riksdagens socialutskott väntas senare i dag just föreslå detta.

Inte minst behöver juridiken ses över runt de barn som i dag kommer till Sverige efter att ha fötts av en surrogatmamma, anser Folkpartiets Barbro Westerholm, som också vill utreda för- och nackdelar med att tillåta surrogatmödraskap i Sverige.

– Vi måste pröva argumenten på båda sidor för att se hur vi ska gå vidare. Var vi landar i framtiden vet inte jag.

Frågan om surrogatmödraskap är kontroversiell inte bara för Kristdemokraterna. Lite oväntat får partiet stöd av Vänsterpartiet, som gjort en helomvändning i frågan.

Sommaren 2010 gick partiet ut och tog ställning för surrogatmödraskap. Nu är partiets linje det rakt motsatta, och riksdagsledamoten Eva Olofsson är bara intresserad av en utredning om utgångspunkten är att man inte öppnar upp för det här i Sverige.

– I dag får fattiga kvinnor i Indien befruktade ägg från västerländska kvinnor, och bära och föda deras barn. Och så får de betalt för det. Det tycker vi är ett gravt utnyttjande.

– Men även i England, där man gör det på ickekommersiell grund, så har man sett att det har blivit svarthandel. Vi tycker att det finns stora risker att kvinnor utnyttjas och far illa. Därför vill vi inte ha någon förutsättningslös utredning, säger Eva Olofsson.