Allans brev till dig

I drygt trettio år har jag arbetat med individualterapi, med par- och familjeterapi och med handledning och undervisning. Mycket av det jag kan om psykoterapi lärde jag mig under mina sexton år vid BUP i Hallunda, söder om Stockholm. Där träffade jag framförallt familjer, ofta kom de från andra länder och många var politiska flyktingar.

För mig är det ett privilegium och en ynnest att få ta del av andras liv och historia. Att få utforska tillsammans, att slå följe. Jag tror på ordens makt och förmåga att benämna, sortera, i bästa fall befria. I terapi eller i ett samtal försöker vi få till en berättelse. Kanske inte en sanning, men en berättelse som kan rymma förklaringar, som kan ge försståelse och som i bästa fall ger en mening. 

Jag tror på mötet och relationen. I det som händer här och nu, i terapirummet och i den andres relationer utanför, kan det förflutna synliggöras. Relationen mellan oss rymmer möjligheter att reparera och pröva nya sätt att vara - med sig själv och med andra.

Som psykoterapeut försöker jag förstå varför ett visst beteende, en viss lösning, framstår som den enda eller den bästa. Min utgångspunkt är att vi annars hade handlat annorlunda.

Tillsammans kan vi utforska de farhågor och känslor som skrämmer och begränsar.

Vi hörs!
Allan