De stora AP-fonderna gick minus förra året

1:59 min

De fyra största AP-fonderna som förvaltar våra pensioner gick genomgående med förlust i fjol. Men de små vinster som gjordes kom till stor del från AP-fondernas placeringar i de omdiskuterade riskkapitalbolagen.

– De har gått bra under bra många år. Under 2011 hade vi en positiv avkastning på 17,6 procent. Och vi har haft positivt avkastning under de senaste tio åren faktiskt, säger Ossian Ekdahl, ägaransvarig på Första AP-fonden.

Riskkapitalbolag och placeringar som inte är börsnoterade har blivit till en kassako för AP-fonderna. De fyra största AP-fonderna gjorde samtliga ett minusresultat förra året.

Det som gick bra var i stället de onoterade investeringarna som riskkapitalbolagsfonder och fastigheter, som ökade i värde med i snitt dryga 14 procent.

Tillsammans äger AP-fonderna aktier i bolag och fonder för över 800 miljarder kronor. Men de får bara investera fem procent av sitt kapital i onoterade bolag eller riskkapitalfonder.

Och det är något som AP-fonderna gärna vill ändra på.

– Om vi fick lite friare regler och kunde investera mer än de här fem procenten, så tror vi att vi kan hitta ännu bättre möjligheter att långsiktigt skapa avkastning till rimliga kostnader och till rimlig risk, säger Mats Andersson som är vd på Fjärde AP-fonden.

I slutet av förra året avslöjades missförhållanden på äldreboenden drivna av vårdföretag som ägs av riskkapitalbolag. Många var också kritiska till att riskkapitalbolagen inte ens skattade för sina vinster i Sverige. 

Men Mats Andersson tycker att  Fjärde AP-fonden tar sitt ansvar som ägare.

– Vi jobbar med ägarfrågor, miljö och etik, vad gäller de onoterade bolagen lika väl som vi gör med de noterade.

Brukar ni ställa den typen av frågor?

– Så fort vi får chansen. Och det är klart att det är enklare att göra det på hemmaplan. Och det är definitvt så att vi har haft möten med de riskkapitalfonder som vi har investerat i, och beskrivit hur vi ser på det.