Planer på vindkraftpark i Blekinge skapar bråk

2:13 min

Vindkraften är på frammarsch ordentligt. I Hanöbukten utanför Blekingekusten finns planer på att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark, något som skulle innebära ett kraftigt ökat tillskott av el i södra Sverige. Men Försvaret vill helt stoppa planerna.

Enligt Anders Järn, som är chef för infrastrukturavdelningen på Högkvarteret, hotar projektet försvarets verksamhet i området.

– Hade det inte varit alla dessa problemområden staplade på en och samma plats hade vi kunnat lösa det här. Men nu är det inte bara övningsverksamheten som påverkas utan också insatsverksamheten, radarövervakning med mera, säger Anders Järn.

Så ni är beredda att stoppa det här?

– Vi sätter inte stopp själva. Vi yttrar oss med de komplikationer vi ser, till miljödomstolen.

Planerna på att bygga den jättelika vindkraftparken presenterades första gången 2009 och har rört upp starka känslor. Senare i år ska ärendet prövas av miljödomstolen.

Fråga för regeringen

Men i slutänden kan det bli regeringen som kan få avgöra ärendet.

Bakom projektet står bland annat den elintensiva industrin, som vill förse södra Sverige med runt åtta terrawattimmar el. Lika mycket som försvann när Barsebäck avvecklades.

Projektet drivs av Blekinge Offshore och dess grundare Anders Nilsson.

– I dag har vi en elproduktion i elområde 4 på ungefär sju terrawatt och den skulle vi fördubbla. Och vi skulle samtidigt halvera underskottet i elområde 4, vilket alla är överens om skulle sänka elpriserna här nere.

Och då rör det sig om sammanlagt 700 stycken 180 meter höga vindkraftverk. En investering på runt 50 miljarder kronor.

Oroliga för ljud

Men privatpersoner, bland annat boende på Hanö, har protesterat och är oroliga för störande ljud och att vindsnurrorna ska förstöra horisontlinjen.

Motståndet från försvaret hänger ihop med närheten till marinbasen i Karlskrona, flygflottiljen i Ronneby och att vindkraftverket skulle störa både radar och ubåtsjakt, säger Anders Järn.

– Vi har tittat på alla saker. Både teknikutveckling och taktik. Men i dagsläget ser vi inga möjligheter.

Men Anders Nilsson, på Bleking Offshore, anser att de tekniska problemen går att lösa.

– Vi upplever att de hänvisar till problem som senare visar sig att inte finnas.