CMI Composites

Kräver omprövning av länstyrelsens miljökrav

Båtfabriken i Visby, CMI Composites utsläpp blir nu en fråga för mark- och miljödomstolen.

Orsaken är att företaget tycker att länsstyrelsen ställer för hårda krav vad gäller utsläpp av olika kemiska ämnen i luften.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade i somras att senast om tre år ska CMI ha installerat en reningsanläggning som renar minst 80 procent av de organiska ämnen som går ut, och även om begränsningar av utsläpp av lösningsmedlet styrén.

CMI påpekar i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen att företaget idag bara använder en bråkdel av vad Nimbus gjorde tidigare, och därmed påverkas omgivningen mycket mindre än förut.

Under 2010 så förbrukades till exempel bara 63 ton polyesterprodukter trots att man har ett tillstånd att använda 600 ton. När det gäller utsläppen av styrén så är de nya hårdare kraven inte miljömässigt motiverade och dessutom svåra att kontrollera, anser företaget.