Ny överklagan om flygbränsle

Transportföretaget Green Cargo har nu överklagat beslutet i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att kräva tillstånd för de planerade transporterna av flygbränsle genom kommunen.
Green Cargo anser att det saknas juridisk grund för ett sådant krav. Tidigare har också Banverket överklagat Uppsala kommuns beslut. Det blir nu Länsstyrelsen i Uppsala som får avgöra frågan.