Socialnämnden ger stipendium

Socialnämnden i Katrineholm kommer att utlysa ett stipendium på 25 000 kronor för en anställd inom socialtjänsten som gjort instatser med ett stort socialt och individuellt engagemang.
Stipendiet kan sökas av dem som varit anställda i minst fem år inom individ- och familjeomsorgen och innebär att den anställde får ledigt en månad med lön för att göra något man själv önskar.