Porträtt Dag Hartelius

12 min

EU-ambassadör Dag Hartelius är svenska regeringens förlängda arm i Bryssel. I Studio Ett ska vi  få möta toppdiplomaten som har huvudansvaret för Sveriges dagliga förhandlingar med andra EU-länder och som har visat att han är redo att ta till okonventionella knep för att främja svenska intressen. Dag Hartelius har faktiskt använt dans som diplomatiskt verktyg. Vår Brysselkorrespondent Jens Möller har besökt EU-ambassadören på hans jobb. 16-timmen.