Grafik: Antal dödade i Syrien, mars 2011 till den 12 mars 2012