Fortsatt bråk för tidningsretur

Bråket kring returpappersföretaget Tidningsretur i Nyköping fortsätter.
Företaget har överklagat Kommunens beslut om viten efter flera år av klagomål från grannar om buller från företaget. Enligt företagsledningen är det uteslutet att lägga ned verksamhet under alla röda dagar som infaller i veckorna. I stället vill företaget ha tillstånd att arbeta under just sådana helgdagar.