Forskare vill att vi tiodubblar vargstammen

1:58 min

Det råder stor skillnad i forskarnas syn på hur många vargar som bör finnas i Sverige. På Vargsymposiet i Jämtland i dag presenterades den senaste uppskattningen om att det nu finns runt 300 vargar i vargsstammen.

Samtidigt hävdar populationsgenetikern Linda Laikre vid Stockholms universitet att stammen skulle behöva vara tio gånger så stor som i dag och sitta ihop med den finska vargstammen som har utbyte med ryska vargar.

3 000 till 5 000 vargar föreslår hon:

– Vi skulle vilja ha en internationell samförvaltning som gör att vi delar en vargstam över gränserna.

Hur realistiskt är det med tanke på motståndet som finns hos renskötare och i Mellansverige?

– Det är utanför mitt område. Jag ägnar mig åt genetiken, säger Linda Laikre.

Vargstammen har under de senaste fem åren fördubblats till dagens 300 djur. Men den är isolerad i och med renskötselområdet där varg inte får förekomma. Och få vargar från Finland eller Ryssland lyckas vandra ner till vargstammen på naturlig väg.

Istället arbetar Naturvårdsverket för fullt för att kunna sätta ut djurparksvalpar för att minska inaveln i vargstammen.

– Det kommer bli problematiskt att hålla på med en sådan här konstgjord andning som man kan se det. Om man har en sådan här liten population som är liten och isolerad och som man hela tiden måste tillföra genetiskt material, säger Linda Laikre.

Samtidigt presenterade vargforskaren Olof Liberg vid Sveriges lantbruksuniversitet i dag nya data på att avkommorna från de få vargar som faktiskt vandrat in österifrån de senaste åren brutit den stigande inaveln. Nu minskar inavelsgraden.

– Så bra som vargstammen ser ut idag har den inte gjort sedan vi fick in de nya vargarna på mitten av 80-talet. Vi har mer vargar än någonsin, vi har en bra tillväxt och genetiken går åt det bättre hållet för närvarande, säger vargforskaren Olof Liberg.

En begränsad svensknorsk vargstam som dagens om det vandrar in någon varg eller om östliga vargar på konstgjord väg flyttas in någon gång per år eller vartannat år, skulle räcka säger Olof Liberg.

I början av april presenteras den statliga rovdjursutredningen som kommer att föreslå hur stor vargstammen ska vara sett utifrån både ett biologiskt och ett sociologiskt perspektiv.