KU-beslut om vapenaffär skjuts upp

KU tog inget beslut på tisdagen om huruvida KU-anmälan mot regeringen om Sveriges militära samverkan med Saudiarabien ska behandlas i vår, eller först nästa vår.

Utskottet ska nu undersöka om det finns liknande fall tidigare som fått förtur. Detta ska vara klart till torsdag, och då ska beslut i frågan fattas.

Det är Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin som har anmält försvarsminister Sten Tolgfors till KU för att se om Tolgfors agerande är förenligt med Sveriges demokratiska principer och Sveriges folkrättsliga deltagande.

Socialdemokraternas KU-ledamot Sven-Erik Österberg uppger att han ännu inte tagit ställning till om KU-anmälan ska kunna behandlas redan i vår.

– Av det skälet att vi vill ha ett ordentligt underlag och se vad som hanterats tidigare när man gjort undantag från gängse praxis i utskottet. Vi vill veta vad som legat till grund för undantagen och sedan se om det passar in på det här ärendet också, så att vi inte skapar en ny praxis, säger Österberg.

Han tycker att KU bör ha en "hygglig samsyn" på hur frågan ska lösas.

– Jag tycker att man bör eftersträva det när det gäller konstitutionella frågor, säger Österberg.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, har inför KU:s sammanträde på tisdagen låtit mer positiv till att låta KU-anmälan behandlas i vår. Damberg har uppgett att han är öppen för det, "om det är möjligt".

– Vi har diskuterat den här frågan och man kan väl säga att den har haft lite berg- och dalbana beroende på vilket medialt fokus det varit. Nu är det dags att landa och också ta ansvar för helheten, säger Österberg.

Flera ledamöter anser att en företrädare för FOI, lämpligen generaldirektören Jan-Olof Lind, ska kallas till försvarsutskottets sammanträde i riksdagen på torsdag.

– Jag har svårt att tänka mig att allianspartierna skulle sätta sig på tvären, säger utskottsledamoten Torbjörn Björlund (V), som arbetar på att få till stånd en kallelse.

Förhoppningsvis kan utskottsordföranden Peter Hultquist (S) skicka sin kallelse till FOI under tisdagen enligt Björlund.

Hultquist vill dock inte kommentera exakt vad utskottet planerar, men utgår från att flera ledamöter vill diskutera frågan om FOI:s verksamhet gentemot Saudiarabien.

TT/Ekot