VÅRGÅRDA

Strokepatient nekades färdtjänst

En man ifrån Vårgårda drabbades av stroke, epilepsi och diabetes. Han hade dessutom stora svårigheter att förflytta sig, men fick trots det nej till färdtjänst. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som nu ger mannen rätt.