Helsingborg

Politiker skrotar Saltkristallprojektet

1:29 min

Nu har Helsingborgs politiker för gott skrotat planerna på hotell- och konferensanläggningen Saltkristallerna på Ångfärjetomten. Länsstyrelsens kritik och den massiva folkopinionen gjorde att man nu beslutat sig för en omstart.

Idag presenterade de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna ett omtag för projektet. Man vill fortfarande att hotell- och konferensanläggningen ska byggas på Ångfärjetomten där man också vill bygga bostäder, men man har strukit planerna på en höghusdel. Istället är höjden anpassad till de äldre husen i omgivningen.

Själva Ångfärjestationen vill man flytta till andra sidan Hamntorget trots att det pågår en utredning om att göra stationen till byggnadsminne. Att man samtidigt vill understryka platsens historiska betydelse för järnvägen och färjetrafiken hindrar inte att man flyttar stationsbyggnaden, enligt kommunstyrelsen ordförande moderaten Peter Danielsson:

- Vi tycker tvärtom att man framhäver byggnaden genom att flytta den, säger Peter Danielsson. De historiska sambanden kan man visa genom modeller eller stenläggningar.

Miljöpartiet, som inte varit med i arbetet med omtaget utan fick information om planerna först idag är kritiska till förslaget.

- Vårt krav är att Ångfärjestationen ska stå kvar på sin ursprungliga plats, säger Miljöpartiets Annika Roman. Vi har sextontusen helsingborgare som skrivit på listor och det är det vi måste arbeta för.

Annika Roman tror inte heller att det nya föslaget klarar miljömålen när det gäller trafik och utsläpp och är tveksam till planerna att låta konfernsdelen ligga under markytan med tanke på klimatförändringar och vattennivåer.