Svar om låga löner i Sala

Som vi berättat skiljer det 1 500 kronor i månaden i ingångslön för vikarierande undersköterskor i länet. Ingångslönen är högst i Arboga och lägst i Sala. Kommunalrådet i Sala, socialdemokraten Tommy Johansson, menar att det är svårt att förbättra lönerna i kommunen.
Tommy Johansson säger dels att han haft för kort tid på sig, bara ungefär ett år, att göra förändringar i kommunens löne- och personalpolicy. Och dels skulle 1000 kronor mer i månaden till varje undersköterska innebära att kommunen skulle få ett mycket stort underskott i sin ekonomin. Men Tommy Johansson påpekar att lönerna för undersköterskor i Sala ligger klart över de miniminivåer som finns i kollektivavtalet med Kommunalarbetareförbundet.