Företag startar utbildning

En ny gymnasieutbildning kommer att starta i Nyköping.
Det är utbildningsföretaget Proteam Sweden som ska starta en IT-inriktad gymnasial utbildning för både vuxna och ungdomar. För ungdomarna i form av en fristående gymnasieskola, och för vuxna inom Kunskapslyftet och andra arbetsmarknadsutbildningar. Utbildningen startar efter diskussioner mellan företaget, kommunen, Sveriges verksstadsindustrier och metallfacket.