VINDKRAFT I SKARABORG

Jättevindkraftverk planeras på Billingen

4:25 min

Sveriges högsta vindkraftverk kan komma att byggas på Billingen. Upp till sex xtycken 190 meter höga kan byggas.

Företaget Vallebygdens vind har sökt tillstånd om att få bygga flera vindkraftverk uppe på Billingen.

Om byggprojektet blir verklighet blir verken 190 meter höga - betydligt högre än de vindkraftverk som finns i landet i dag.

Ärendet ska nu behandlas av både Skara kommun och länsstyrelsen.