SJUKVÅRD

Utskriven patient hittad död

Skaraborgs Sjukhus gjorde på tisdagen en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Ärendet gäller en patient som runt tre veckor efter avslutad kontakt med öppenvårdspsykiatrin hittades död i sin bostad.

Lex Maria-anmälningar gjordes av Skaraborgs sjukhus för att stärka patientsäkerheten.

Socialstyrelsen ska nu utreda händelsen som anmälts för att förebygga att något liknande inträffar i framtiden.