Varg dödar färre älgar än jägare

1:40 min

Vargens påverkan på den svenska älgstammen är marginell. Och i dag är jägarnas oro för att en växande vargstam i kombination med jakt kommer få en negativ effekt på älgstammen många gånger onödig. Det visar nu forskning från Sveriges lantbruksuniversitet om de stora rovdjurens påverkan på det övriga ekosystemet.

– Det har nog funnits en större farhåga än vad som varit befogad i många områden om att när vi får in varg, ja då är det slut på jakten, då kommer älgstammen bara gå ner. Och det ser vi att så är det inte. Man fortsätter skjuta rätt mycket älg, säger Håkan Sand, biolog och docent vid SLU.

I den många gånger hätska vargdebatten hörs ibland från framförallt jägarhåll att den växande vargstammen gör att det blir för få älgar kvar till jakten eftersom jägarna och vargen konkurrerar om samma byte.

Men den absolut vanligaste orsaken till att älgar dör är fortfarande totalt sett över hela landet jakten. 

Varje höst skjuts runt 90 000 av den 400 000 djur stora älgstammen. Och det är en avskjutning som motsvarar 80 procent av älgstammens årliga tillåtna tillväxt vilket kan jämföras med den andel som vargar står för – sex till sju procent.

– Man överkompenserar för vargarna så att man minskar på jakttrycket mer än vad man skulle behöva göra.

Man skulle kunna skjuta fler älgar egentligen?

– Precis, man skulle kunna skjuta lite fler.

Det finns visserligen undantag på lokal nivå inom vissa vargrevir i framförallt Dalarna och Värmland där varg tillsammans med björn omöjliggör älgjakt.

– Men det är extremfallet.

Gunnar Glöersen som är rovdjursansvarig på Jägareförbundet förklarar att en del jaktlag medvetet jagat mindre för att kunna jaga mer på sikt. Medan andra dragit ner på jakten för att de inte längre vågar släppa sina hundar efter att vargar rotat sig på jaktlagets marker.

– Vargen gör ju att vi har svårt att nyttja våra hundar eftersom de dödar hund. Och man kan väl säga att på ett sätt så är väl det kanske det största problemet.