C hoppas undvika splittring om datalagring

1:47 min

Riksdagens justitieutskott fattade i går beslut om att Sverige ska införa EU:s regler om datalagring av e-post och mobilsamtal från 1:a maj. Flera centerriksdagmän är mot beslutet som Centern ändå nu sagt ja till.

Centerns gruppledare i riksdagen Anders W Jonsson hoppas ändå på att ingen ska bryta mot partilinjen när riksdagen röstar nästa vecka:

– Jag utgår ifrån att man följer de beslut som har fattats men det är ju ytterst upp till varje riksdagsledamot, men partiets position är klar i den här frågan.

Men ni i partiledningen skulle ju ändå kunna låta riksdagsmännen rösta som de vill för att förslaget kommer ju ändå att gå igenom?

– Det blir en knepig princip om man ska få rösta som man vill bara när rösten inte spelar någon roll. Den princip som vi måste på det är att har vi väl fattat ett beslut om att vi ska ingå i en regering då håller vi fast vid de överenskommelser vi har gjort i regeringskansliet.

Och något svek att nu rösta mot den egna partilinjen är det inte frågan om, säger Anders W Jonsson.

– Centerpartiet har försökt att skjuta upp det här så långt det någonsin har gått och det är ju först nu i ett läge där kommissionen har släpat Sverige inför domstolen och vi har pistolmynningen mot vår tinning som vi tvingas att genomföra det här

Centerns gruppledare som alltså hoppas på lojalitet trots att partiledaren Annie Lööf i regeringen sagt ja till ett förslag som hennes eget parti på centerstämman i höstas sa nej till.

Flera centerriksdagsledamöter har öppet visat att de vill stoppa förslaget om datalagring. Hur många som går mot partiledningen visar sig när riksdagen röstat i frågan nästa vecka.

Efter omröstningen nästa vecka blir det alltså klart att Sverige från 1:a maj får en lag som innebär att uppgifter om vem som ringt eller e-postat till vem och vid vilken tidpunkt ska lagras för att kunna användas i samband med brottsutredning. 

Klart är det däremot inte hur mycket Sverige kommer att få betala i böter till EU för att inte ha infört lagen i tid. EU-domstolens dom i den frågan väntas senare i år.