Sköterskor protesterar

Ortopedklinikens sköterskor vid Centralsjukhuset i Karlstad anser att deras löner inte ligger i nivå med den arbetsinsats de gör.
Sedan kliniken fått hela Värmland som upptagningsområde har vårdbehovet ökat markant. I ett brev till landstinget skriver ortopedklinikens sjuksköterskor att de har den lägsta genomsnittslönen i länet och att de nu vill ha en rättvisare fördelning. Risken är annars att vårdpersonal flyr ortopeden för att i stället välja mindre ansträngande arbeten med högre lön.