Bin grillar fienden

1:18 min

Det är inte bara gadden som bin kan försvara sig med, de kan även svärma samman i bollar och använda värme som dödligt försvar mot inkräktare som stora bålgetingar. Forskare har nu tittat närmare på de japanska honungsbinas hjärnor för att förstå varför.

I flera hundratal svärmar bina samman kring den asiatiska jättebålgetingen innan den hinner sätta käkarna i binas larver och puppor. Den uppemot 5 cm långa jättegetingen hålls fången inuti bollen av bin, och värmen som bildas från binas vingmuskler grillar till slut getingen till döds.

Det tar ungeför en halvtimme för jättebålgetingen att dö av den 47-gradiga värmen som uppstår inuti binas försvarsboll, en temperatur bara ett par grader ifrån att vara dödlig även för bina själva.

För att förstå hur bina lyckas med det här exakta försvarsbeteendet, så har japanska forskare lockat bin i fångenskap att svärma kring en geting.

Genom att plocka bin från den pågående värmebollen vid olika tidpunkter, och sedan dissekera hjärnan på bina, har de sett hur aktiviteten förändras i de delar av binas hjärna där minne och inlärning sker.

De här delarna av hjärnan signalerar då till vingmusklerna hur de ska röra sig för att hamna på exakt rätt temperatur som tar kol på getingen men skonar bina själva - det är alltså troligen inte någon reflexmässig reaktion i bikroppen utan en order från binas hjärna.

Europeiska honungsbin har också observerats försvara sig i värmebollar kring bålgetingar, men även kring binas egna drottning - men varför bina ibland tar död på sin egen drottning i ett fullt friskt bisamhälle, är fortfarande till stor del okänt. Det kan ha att göra med att bina blir stressade och agerar därför mot ett gynnsamt beteende.

Det östasiatiska biet liknar det vanliga (europeiska) honungsbiet, men är mindre. Karakteristiskt är också att drottningen alltid är mörk till färgen. Strimmorna på bakkroppen är också mer framträdande hos det östasiatiska biet än hos det vanliga honungsbiet.

Referens:
Ugajin A, Kiya T, Kunieda T, Ono M, Yoshida T, et al. (2012) Detection of Neural Activity in the Brains of Japanese Honeybee Workers during the Formation of a ''Hot Defensive Bee Ball''. PLoS ONE 7(3): e32902. DOI:10.1371/journal.pone.0032902