Nära en kvarts miljon barn är fattiga i Sverige

Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige, enligt Rädda Barnen. Nu är nära en kvarts miljon svenska barn fattiga, enligt organisationens årsrapport som presenterades i dag.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete på Malmö Högskola, ligger bakom rapporten.

– Det trendbrott vi såg 2008 har tyvärr förstärkts under 2009. Det innebär att den ekonomiska utsattheten bland föräldrar och deras barn har ökat på ett oroväckande sett under 2009, säger han.

13 procent av alla barn i Sverige var fattiga det året, enligt Rädda Barnens rapport. Det är en ökning med en och en halv procentenhet sedan året innan.

Rapporten bygger på Statistiska Centralbyråns uppgifter, som släpar efter ett antal år, därför beskrivs situationen 2009.

Rädda Barnen har mätt barnfattigdomen i Sverige i tio år, och trenden nu är att skillnaderna i samhället förstärks. Andelen som fått det bättre ekonomiskt ökar, och fattigdomen breder ut sig bland barn framför allt i utsatta storstadsområden.

Konkret innebär fattigdomen olika saker för olika barn, säger professor Tapio Salonen.

– Vi talar fortfarande om att en 50- eller 100-lapp gör skillnad. Att inte kunna följa med på utflykter eller aktiviteter som alla andra barn kan, säger han.

Enligt Rädda Barnen är det också färre fattiga barn som klarar skolan. De har sämre hälsa och ökad risk för att leva otryggt och hamna i permanent utanförskap.

Störst andel fattiga barn finns som tidigare i familjer med ensamstående föräldrar och i familjer där båda föräldrarna är födda utomlands. Allra tuffast är det i gruppen utrikes födda ensamstående föräldrar. Där är mer än hälften av barnen fattiga.

Fattigdom definieras i rapporten som att familjen behöver försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, eller att den disponibla inkomsten för en vuxen och ett barn ligger under 11 424 kronor per månad.

År 2009, som man talar om i rapporten, hade den globala finanskrisen just exploderat, och det påverkar förstås resultatet. Men enligt professor Tapio Salonen ser trenden ut att fortsätta.

– Samtidigt finns det ingenting som talar för att utvecklingen åren därefter, 2010 och 2011, skulle ha brutit trenden. Vi vet att antalet barn och familjer som behöver försörjningsstöd i kommunerna fortsätter att öka.