Mark Lynas krigar mot klimatskeptiker och miljörörelse

11 min

Marie-Louise Kristola har träffat den brittiske journalisten och författaren Mark Lynas efter att ha läst hans senaste bok "Guds utvalda art - Hur planeten kan överleva oss". 
Mark Lynas, som väckt många till medvetenhet om den globala uppvärmningen med böcker som "Oväder" och "6 grader" har haft en hjältestatus inom stora delar av miljörörelsen. Nu gör han en total u-sväng och går från att ha varit GMO-motståndare, kärnkraftsmotståndare och allmänt präglad av vänstertankar om småskalighet och ekologisk odling tex - till att bli en stark förespråkare av samma tekniker han tidigare skydde.
Nu förespråkar han stora tekniska lösningar, "geoengineering" och kapitalism som han menar är helt nödvändigt om vi ska kunna rädda planeten från klimathot och annan miljöförstöring.

– Vi behöver en ny miljörörelse som inte låter ideologi och gamla föreställningar väga tyngre än modern vetenskap, utan som vågar vara pragmatisk och teknikoptimistisk, säger Mark Lynas.


Det här är så provocerande för många av hans tidigare själsfränder att de verkar slå ifrån sig boken direkt. Men det vore synd om den inte blir läst, tycker jag. För även om jag också ställer mig frågande till en del, tex när han skriver att det är omöjligt att ändra människors värderingar och konsumtionsmönster (vilket inte bygger på någon forskning utan är Lynas personliga tyckande och politik helt enkelt som han blandar in) så är boken också en gedigen genomgång av de stora miljöproblem vi står inför, som ju handlar om så mycket mer än "bara" ett förändrat klimat.


Vi måste också hantera försurningen av haven, förlusten av biologisk mångfald, minska övergödning, och använda våra färskvatten- och markresurser på bästa sätt för att klara att föda en växande befolkning, utan att fortsätta att föröda planeten där vi drar fram.


Det är också den första bok som på ett pedagogiskt sätt beskriver alla de gränser för planeten som professor Johan Rockström och hans internationella forskarteam beskrivit i den banrytande studien "A safe operating space for humanity"   som publicerade i tidskriften Nature 2009. Ett forskningsarbete som startade Mark Lynas egen förändring.


– Så länge vi håller oss inom planetens gränser för hur mycket vi får påverka klimatet, havet, marken, kvävecykeln osv så kan mänskligheten fortsätta att växa på ett hållbart sätt, i princip i oändlighet. Vi kan alltså klara både en större befolkning och en större ekonomi om vi bara gör det inom de gränser som definierats av vetenskapen, anser Mark Lynas.


Det här är en viktig rörelse bort från tidigare idéer tex om att det finns en gräns för vår ekonomiska tillväxt, menar han.

Idén till boken kom till honom i duschen på ett Tällberg forum i Dalarna för några år sedan, då han fått vara med på ett privat möte med flera av de forskare som skulle komma att skriva studien om planetens gränser. I sin nya bok låter han kapitlet om vikten av att bevara vår biologiska mångfald inleda, för att understryka att det är mer än bara klimatfrågan som kräver engagemang och en snabb lösning.

I Antropocen -människans tidevarv, har vi jordens öde i vår hand


En bärande tanke i boken Guds utvalda art är att vi nu lever i antropocen -människans tidevarv, den nya tidsålder då vår ras utgör den starkaste förändringskraften på jorden. Vi har hunnit  göra mycket ont; utrota arter, tömma haven på fisk, skapa och sprida miljoner kemikalier, skövla skogar och är nu också på väg att ändra hela planetens klimatsystem

– Det allra viktigaste är att miljövårdare och miljöaktivister måste påminna sig om att människor inte är så usla. Vi har lika stor rätt att finnas här som någon annan art, säger Mark Lynas.

-- Varför är detta perspektivskifte så viktigt, undrar jag?


Mark Lynas tror att en anledning till att miljörörelsen känns främmande för en stor del av mainstreamsamhället är för att det finns en stark underström av misantropi eller förakt för mänskligheten i den, tycker han; att många miljövänner tycks tro att världen skulle vara en bättre plats med mindre (korr: färre) människor. Att det finns en sorts ursprunglig, ostörd natur som det moderna samhället har fördärvat med sina maskiner och sin vetenskap.


Och även om han till viss del kan förstå den sortens kritik, så tror han inte att den på något sätt är konstruktiv. Framförallt inte om man vill övertyga majoritetssamhället om att delta i kampen för miljön och klimatet.

Modernitet är bra, fortsatt ekonomisk tillväxt är bra och helt nödvändig, inte bara för den majoritet av världens befolkning som ännu inte lyfts ur fattigdom. Vår vetenskap och våra tekniska framsteg är bra om vi nu börjar använda allt detta plus vår intelligens till att rädda den planet vi hittills lyckats knuffa så långt ut mot katastrofens brant.


– Om det finns något centralt budskap i boken så är det att bli mer pragmatiska och mindre romantiska
, säger Mark Lynas. 

– Att göra det som är möjligt för miljön och använda de tekniker, ekonomiska och sociala strategier som har störts chans att lyckas helt enkelt.


För Mark Lynas, som en gång startade Storbritanniens proteströrelse mot genmodifierade grödor (GMO) betyder det idag tex att använda genteknik för att få fram torktåliga grödor eller sådana som kan binda vårt överflöd av kväve från konstgödsel. Han är också positiv till geoengineering, alltså manipulering av klimatet genom att tex spruta upp avkylande partiklar i atmosfären, liksom syntetisk biologi för att bygga nya organismer som kan rena vatten mm.

För att snabbt få ner våra koldioxidutsläpp, måste vi satsa på  förnyelsebara energikällor tillsammans med kärnkraft - mycket kärnkraft. Ett av de mest provocerande uttalandena i den här boken är helt klart när han beskyller hela miljörörelsen för att ha varit med och orsakat den globala uppvärmningen genom sitt kategoriska nej till kärnkraft.


– Men det är ju sant. Miljörörelsen på 1970-talet lyckades stoppa både planerade och byggda kärnkraftverk över hela världen. Det som hände då var att vi fick kolkraft istället. Och kol är det smutsigaste och mest miljöovänliga energislag som någonsin uppfunnits, säger Lynas.


Kolet påverkar alla jordens naturliga system negativt och dödar miljoner människor varje år. Kärnkraft är förmodligen den säkraste energikälla vi har, även efter Fukushimaolyckan, hävdar Mark Lynas, som enligt honom var en mycket allvarlig olycka men ändå inte orsakat de skadliga hälsoeffekter på människor som man kunnat frukta.

– Ingen människa har hittills dött av strålning, och ingen kommer förmodligen att göra det heller, menar han.

Trots att vissa delar runt Fukushima fick mycket radioaktivt nedfall, så var det tsunamin som tog drygt 20 000 människor liv - inte kärnkraftsolyckan.

En bok som förbryllar och ställer mycket på sin spets


Med boken Guds utvalda art rör Mark Lynas upp starka känslor och sätter verkligen myror i huvudet på många. Inte bara hans tidigare anhängare och inte bara för att han bytt sida i många frågor, tror jag, utan också för att han så tydligt visar hur olika miljöfrågor kan komma i konflikt med varandra.


Men ett område har Mark Lynas inte ändrat sig på och det är vikten av att stoppa våra utsläpp av växthusgaser för att hejda den globala uppvärmningen. Där har han tom skärpt tongångarna från sin senaste storsäljare "6 grader" som översatts till 25 språk.

Idag tror han inte att det räcker med att hejda medeltemperaturhöjningen på jorden vid 2 grader utan håller med de forskare som säger att 1.5 grad är gränsen. Då måste vi helt enkelt snabba upp takten.

Nu inleder han en serie möten och föreläsningar i Sverige och är inställd på helt andra reaktioner än efter sina tidigare böcker.


– Människor skriker och hotar att slänga saker på mig, så det är en helt annan upplevelse än att vara en miljöhjälte, berättar Mark Lynas. 

– Men, jag känner att jag är ärlig mot mig själv och det är det bästa jag kan göra.