Partier överens om avveckling

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern är nu överens om principerna för hur resten av den svenska kärnkraften ska avvecklas.
Efter en idé som hämtats från Tyskland ska kraftbolagen ingå avtal med regeringen där de i förväg bestämmer hur mycket elektricitet reaktorerna ska leverera innan de skrotas. På så sätt slipper staten betala skadestånd när en reaktor ska stängas.