eskilstuna

Saneringen efter oljan kan ta veckor

1:32 min

Trots att polis varit på plats och gjort husrannsakan så är det fortfarande inte känt varifrån den läckande dieseloljan vid gamla Bukettenanläggningen i Eskilstuna kommer.

Kommunen tillsätter nu en särskild styrgrupp av samma slag som vid kriser för att samordna insatserna och räknar nu med att det kan ta veckor att sanera det förorenade området.

--Vi tror i alla fall inte nu att det här löses de närmaste dagarna, säger kommunens utvecklingsdirektör Tryggve Lundh, som är ansvarig för gruppen.

– Skulle saneringen gå mycket snabbare än vi tror så kommer det här arbetet naturligvis att avbrytas, tillägger han.

Fortfarande inne på fjärde dygnet efter det att oljeläckaget upptäcktes har ingen lyckats lokalisera den exakta källan till det.

Det är inte heller helt klarlagt om det fortsätter att läcka diesel. Klart är däremot att det finns förorenade mängder vatten som måste tas omhand.

Kommunen tvingas nu gradera upp det alltmer mystiska oljeutsläppet vid gamla Bukettenanläggningen till en nivå man kallar röd.

Som en följd av det samordnar man därför sitt arbete på samma sätt som vid en riktig kris även om man inte vill kalla det så.

I gruppen ingår såväl räddningstjänst, som miljöansvarig, kommunskyddet och informationsstrateg och ansvariga i Eskilstuna Energi och Miljö.
– Det är klart att det här är en allvarlig fråga. Nu kan man säga att vattenkvalitén är säkrad, vattenverket är öppet och Eskilstunaborna får sitt dricksvatten, men naturligtvis måste vi förhindra att oljan läcker ut och sedan måste vi komma åt den här skuldbördan, den är jätteviktig. Man kan inte komma undan. Den som förorenar ska betala, slutar Tryggve Lund.