Jag ljuddesignar och Nils berättar om pgm borta

Jag tror det är bäst om jag lämnar ljuddesignandet och ljudeffekterna i Nils händer. Whaaat? /Karin