Reinfeldt ifrågasätter siffror på barnfattigdom

Statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter siffrorna i Rädda Barnens rapport om barnfattigdom eftersom statistiken bygger på tal från 2009, trots att det är den senast tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Då återspeglar man finanskrisens Europa och Sverige. 2009 krympte svensk ekonomi med över fem procent av BNP. Det gör att jobb går förlorade, vilket påverkar den ekonomiska ställningen också hos barnfamiljer, säger han till TT.

Reinfeldt påpekar att regeringen vidtagit flera åtgärder sedan dess och att dessa inte beaktats i rapporten.

– Bland annat har vi höjt barndelen i bostadsbidraget och flerbarnstilläggen.

Rapporten är ensidig eftersom den enbart betonar bidragssystemets betydelse, enligt Fredrik Reinfeldt.

– Både måtten man använder och åtgärderna man föreslår. Men när vi analyserar dessa fenomen över tid så ser vi att det snarare handlar om sysselsättningen. Förutsättningarna för att företagen växer och jobben blir fler påverkar också hur den här rapporten ser ut, säger han.

Också bilden av en vidgad klyfta mellan fattiga och rika barnfamiljer ifrågasätts av Fredrik Reinfeldt

– Andra mätningar visar att Sverige och andra nordiska länder har de minsta inkomstskillnaderna i den utvecklade världen. En bred standardförbättring har skett i Sverige, allra tydligast för de som arbetar, men också för andra grupper, säger han.

Reinfeldt hävdar att Sveriges inkomstskillnader beror på att människor med störst tillgångar kunnat luta sig mot en god börsutveckling.

TT