Anmälningsplikt för veterinärer

Idag beslutade regeringen att alla veterinärer ska bli skyldiga att anmäla vanvård av djur.
Tidigare har skyldigheten bara omfattat distriktsveterinärer, men efter bland annat avslöjandena om dålig djurhållning på svenska slakterier så utvidgas nu kravet till alla veterinärer, även besiktningsveterinärer på slakterier.