Medicin mot inflammation kan förhindra hjärt-kärlsjukdom

Inflammationsdämpande läkemedel kan komma att användas för att förhindra den vanligaste dödsorsaken i världen - hjärt- kärlsjukdom. Det här skriver forskare från flera olika länder i två stora översiktsstudier i tidskriften the Lancet.

Enligt Stefan James, forskare vid kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala så har man tidigare känt till att det finns en koppling mellan inflammation i kroppen, och hjärt-kärlsjukdom, men inte vetat vad som orsakar vad, vilket som är hönan eller ägget så att säga:

– Det verkar finnas ett direkt samband mellan aktivering av inflammation som leder till hjärtinfarkt inte bara indirekt samband, och det ger oss större förhoppning att man skulle kunna påverka såna här processer med läkemedel, säger Stefan James.

En inflammation uppstår när kroppen försvarar sig mot en skada eller ett smittämne, som till ex ett virus.

Det är sedan tidigare känt att vissa människor får lägre grad av inflammationer på grund av att de har särskilda genvarianter, och i den här studien såg forskarna att just de här genvarianterna också hänger ihop med mindre risk för hjärt- kärlsjukdomar.

Det här kom forskarna fram till genom att jämföra blodprovsresultat från patienter med hjärt- kärlsjukdom och se efter om patienterna hade den aktuella genvarianten.

Samma genvariant för lägre inflammation påverkade inte andra riskfaktorer för hjärtinfarkt som högt blodtryck till exempel, och det här tyder just på ett direkt samband mellan inflammation och hjärt- kärlsjukdom.

Men innebär det då att vanliga inflammationsdämpande läkemedel som redan finns på apoteket idag kan användas mot hjärt- kärlsjukdom - nej, inte riktigt säger Stefan James:

Det har ju visat sig tidigare att inflammationsdämpande läkemedel faktiskt kan öka risken för hjärtinfarkt snarare än att minska den. Däremot testas nu i stora internationella vetenskapliga studier mediciner som mycket specifikt påverkar inflammationsprocesser och de har vi förhoppningar om ska minska åderförkalkningars komplikationer.

Referens: 
Nadeem Sarwar et. al. Interleukin-6 receptor pathways in coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of 82 studies. The Lancet, Published online March 14, 2012. DOI:10.1016/ S0140-6736(11)61931-4