Svar på kritik om jakt

Som P 4 Västmanland rapporterade igår så är markägare i trakterna runt Östervåla upprörda sedan Viltvårdsföreningen ändrat stadgarna och infört så kallad ''Områdesjakt''. Områdesjakt innebär att en markägare inte kan hindra ett jaktlag från att jaga småvilt på hans marker. Länsstyrelsen har fått in tre överklaganden mot beslutet. Bakom ett av dem står den lokala LRF-föreningen. Men Viltvårdsföreningens sekreterare Ulf Söderlund tillbakavisar kritiken.
Beslutet att ändra på stadgarna när jaktvårdsföreningen ombildades till viltvårdsförening klubbades igenom vid två på varandra följande stämmor i fjol. Totalt medverkade ett 20-tal av viltvårdsområdets närmare 200 markägare vid stämmorna. Men många markägare hävdar nu att man förts bakom ljuset av föreningens styrelse. I den kallelse till främst den första stämman framgick visserligen att det handlade om stadeändringar, men inte att hela förutsättningen för jakten skulle ändras, säger idag de markägare som klagat hos länsstyrelsen. - Vi har följt gängse regler för kallelser och annonserat om stadgeändringen, säger Viltvårdsföreningens sekreterare Ulf Söderlund till P 4 Västmanland.