Framsteg och låsningar kring flyktinguppgörelse

1:39 min

Regeringen och Miljöpartiet har nu gjort ytterligare uppgörelser om asylsökande och invandrare. Dock återstår en rad frågor att lösa, bland andra skolgång för gömda flyktingbarn.

Däremot är man eniga om att låta statskontoret granska hur Migrationsverket utser de biträden som ska hjälpa asylsökande.

– Det har hörts kritik om att det har förordnats biträden som inte har haft tillräcklig kompetens och kunskap, till exempel om migrationsprocessen, och det är såklart viktigt att se över hur det fungerar, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Flera tyngre frågor är fortfarande olösta i regeringens migrationsöverenskommelse, som slöts för knappt ett år sen mellan allianspartierna och Miljöpartiet. Men nu har man betat av några av de mer okomplicerade frågorna.

En särskild utredare ska kartlägga hur Migrationsverkets beslut är utformade och hur de asylsökande själva uppfattar besluten. Migrationsverket får också i uppdrag att göra en genomgång av sin egen databas Lifos, som ger information om hur situationen är i de länder som asylsökande flyr ifrån.

Migrationsminister Tobias Billström (M) radar upp frågeställningarna:

– Innehåller landinformationssystemet det som var tanken att det skulle innehålla? Är informationen av tillräckligt bra kvalitet och är tillräckligt överskådligt presenterad så man kan använda sig av den?

Ännu har regeringen och Miljöpartiet inte kommit vidare när det gäller rätten till skolgång för barn till gömda och papperslösa. Den kanske mest brännande frågan om vård till papperslösa har helt stannat upp.

Förra våren presenterade en statlig utredning förslag på området, men regeringen har ännu inte gått vidare med den utredningen.

– Det är helt enkelt inom regeringen som den frågan ligger för tillfället. Miljöpartiet vill att vi ska gå vidare i frågan, säger Maria Ferm (MP).

När kommer ni med besked i den frågan, Tobias Billström?

– Det här är en fråga som är under beredning i regeringskansliet och jag kan inte för närvarande säga ett exakt datum när det blir dags för oss att presentera ett förslag, svarar migrationsministern.