Hemlig Saudi-information skickades med Hotmail

Anteckningar förda vid hemliga överläggningar i Saudiarabien skickades till Sverige okrypterade i ett mail via ett privat Hotmailkonto av ett departementsråd vid försvarsdepartementet.

Mailet, som skickades i juni 2008, var enligt Dagens Nyheter vidöppet för läckor till bland annat utländska underrättelsetjänster innan det nådde mottagarna i Stockholm.

Bland dem som var mottagare till mailet fanns en UD-chef, generaldirektören för inspektionen för stratgegiska produkter ISP och en hög tjänsteman på Försvarets Forskningsinstitut FOI.