Åklagare i Brasilien vill ändra gammal amnestilag

1:26 min

I Brasilien försöker nu åklagare väcka åtal för brott som begicks under de dryga 20 åren av militärdiktatur, som slutade först 1985. Det är första gången det sker. Men för att det ska lyckas måste domstolen acceptera en nytolkning av amnestilagarna från 1979.

Militärdiktaturen i Brasilien var föregångare till diktaturerna i Uruguay, Chile och Argentina. Den började redan 1964. Och det var i Brasilien som tortyr, mord och försvinnanden först sattes i system.

Men medan många militärer i de södra grannländerna ställts inför domstol, dömts och hamnat i fängelse så har de brasilianska militärerna kunnat gömma sig bakom en amnestilag från 1979.

Och den brasilianska militärens makt är stor, så stor att ingen politiker har vågat driva frågan om att upphäva amnestilagarna.

Men nu har alltså en grupp åklagare föresatt sig att knäcka amnestilagen. De har begärt att åtal ska väckas mot en pensionerad militär för försvinnandet av en grupp medlemmar i en liten landsbygdsgerilla.

Deras argument är att kidnappningar och försvinnanden är brott som fortfarande pågår så länge inte kropparna hittats och att de därför inte täcks av amnestilagen.

Det är en tolkning som används av domstolarna i Chile och som har gjort att många chilenska militärer har kunnat ställas inför rätta – trots att det även där finns en amnestilag.

Om domaren accepterar åklagarnas argument, så öppnar det dörren för en rad rättegångar mot militärer för brott som begicks för mer än 25 år sen.

Kanske kan det till och med leda till att politikerna vågar sig på att på allvar ifrågasätta den amnestilag, som Amnesty International beskriver som en skam för Brasilien,