Få kommunala chefer är kvinnor

Det är fortfarande få kvinnor i toppen inom kommunerna. Det visar en undersökning som tidningen Kommun-aktuellt har gjort. Bara 43 av landets 289 kommuner har en kvinnlig kommunchef, och kvinnor är oftare chefer i små kommuner än i stora.
Statsvetare Agneta P Blom på Örebro universitet tror att det beror på att konkurrensen om topptjänsterna är mindre i små kommuner än i stora kommuner. - Dessutom har fokus flyttats från ''varannan damernas'' som det hette inför valet 1998, till att handla mer om att få en etnisk blandning, säger Agneta P Blom vid Örebro universitet, som doktorerat på ämnet kommunala chefer.