Detta har hänt: Vapenfabriken i Saudiarabien

Ekots avslöjande om att det finns planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik har fått stort genomslag. Här sammanfattas de viktigaste punkterna i granskningen.

• Tisdagen den 6 mars 2012: Ekots Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman avslöjar att Sverige har haft långt långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för Simoom, visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) anmäls till Konstitutionsutskottet av Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

– Vi ska inte beväpna förtryckarna, det är dåligt för den demokratiska utvecklingen i världen och i den här regionen och det är dåligt i längden för Sveriges intressen, säger han till Sveriges Radios nyhetskanal Alltid Nyheter.

Ekots granskning fortsätter med avslöjandet att FOI bildade ett bulvanföretag för att sköta kontakterna med regimen i Saudiarabien.

Ekots Daniel Öhman och Bo-Göran Bodin svarar på frågor om avslöjandet.

• Onsdagen den 7 mars: Ekot avslöjar att ledningen för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har varit involverad i förhandlingen med Saudiarabien om bygget av vapenfabriken. Detta trots att ISP har som uppgift att självständigt pröva alla fall av vapenexport från Sverige.

Svenska Dagbladet publicerar en debattartikel där försvarsminister Sten Tolgfors och handelsminister Ewa Björling hävdar att regeringen inte har fattat något beslut om mandat för FOI som går utöver vad som sägs i avtalet om försvarsarbete mellan Saudiarabien och Sverige.

• Torsdagen den 8 mars: Dokument som Ekot har tagit del av visar att politiker från alla partier som vid tillfället satt i riksdagen våren 2010 fick information om det planerade bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien.

Ekot kan berätta att Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har gett klartecken till en lång rad vapen som olika företag vill sälja till Saudiarabien och att minst två vapen har använts av använts av regimen i Bahrain mot demonstranter.

• Fredagen den 9 mars: Försvarsminister Sten Tolgfors erkänner för Svenska Dagbladet att han informerats om FOI:s planer på vapenfabriken i Saudiarabien. Han har också fått information om planerna på att använda ett bulvanföretag för samordning av projektet.

Ekot avslöjar att det var regeringen Reinfeldt som beslutade att ge FOI tillåtelse att skriva ett projektavtal för att hjälpa Saudiarabien med bygget av en vapenfabrik. Beslutet togs på ett regeringssammanträde den 20 november 2008, där Fredrik Reinfeldt var ordförande, och där även statsråd från Folkpartiet och Kristdemokraterna var med.2

Vänsterpartiet kräver att försvarsminister Sten Tolgfors avgår.

– Han mörklägger och ljuger för svenska folket, säger Ulla Andersson (V).

Försvarsminister Sten Tolgfors håller presskonferens om Sveriges militära samarbete med Saudiarabien. Han hävdar under presskonferensen att det inte finns något gällande projektavtal mellan länderna. Sten Tolgfors säger också att det måste utredas vilket ansvar FOI:s generaldirektör har för bulvanföretaget SSTI.

• Lördagen den 10 mars: Folkpartiets Jan Björklund berättar att han kände till planerna på att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.

• Måndagen den 12 mars: Dagens Industri avslöjar att det svenska försvarets överblivna pansarvärnsrobotar sannolikt sålts vidare till Saudiarabien de senaste åren via Saab.

Ekot berättar att en majoritet av ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott vill ha en snabb granskning av Sveriges inblandning i vapenfabriken i Saudiarabien. Men Moderaterna tycker att det vore oklokt om en majoritet i KU skulle driva igenom en granskning redan i vår.

• Tisdagen den 13 mars: Riksdagens konstitutionsutskott sammanträder och väntas besluta omKU-anmälan mot regeringen om Sveriges militära samverkan med Saudiarabien ska behandlas i vår, eller först nästa vår.

KU skjuter upp beslutet till torsdagen den 15 mars för att först hinna undersöka om det finns liknande fall tidigare som har fått förtur.

• Onsdagen den 14 mars: Den tidigare FOI-chefen Jan Erik Rendahl intervjuas av Ekot och menar att försvarsminister Sten Tolgfors skyller ifrån sig. Dessutom anser han att FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind bör avgå.

Ekochefen Anne Lagercrantz chattar om Ekots avslöjande och svarar på frågor om hur redaktionen behandlar hemligstämplat material.

• Torsdagen den 15 mars: Dagens Nyheter berättar attanteckningar förda vid hemliga överläggningar i Saudiarabien skickades till Sverige okrypterade i ett mail via ett privat Hotmailkonto av ett departementsråd vid försvarsdepartementet.

Det blir ingen snabb granskning i konstitutionsutskottet av vapenaffären med Saudiarabien. KU kommer att inleda förhör tidigast i höst, det säger konstitutionsutskottet

Även försvarsutskottet sammanträder under dagen och väntas fatta beslut om FOI:s generaldirektör ska kallas till hearing.

FOI meddelar att man misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen i samband med Sveriges Radios avslöjande om vapenaffären med Saudiarabien och förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).

• Onsdagen den 21 mars: Politikerna i Exportkontrollrådet, EKR, blev vilseledda om FOI:s bulvanföretag i planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien. Ledningen på Inspektionen för strategiska produkter, ISP, visste om kopplingen mellan bolaget och FOI, men berättade inget för ledamöterna i rådet.

– Det fanns ingen information om koppling till FOI säger Lars Ångström som var Miljöpartiets representant i EKR.

• Torsdagen den 22 mars: FOI meddelar att åklagare kommer att granska om brott har begåtts inom myndigheten. Enligt Ekots källa ska utredningen visa  om FOI har varit med och finansierat bulvanföretaget SSTI.

• Tisdagen den 27 mars: Ekot presenterar nya uppgifter om FOI:s samarbete med Saudiarabien om en vapenfabrik. FOI bildade bulvanföretaget SSTI, som skulle leda projektet med vapenfabriken i Saudiarabien. Enligt Ekots källor betalades hela startkapitalet med ett kontantlån från den militära underrättelsetjänsten, MUST.

• Onsdagen den 28 mars: Aftonbladets avslöjar hur försvarsminister Sten Tolgfors skulle skyddas från den känsliga vapenaffären. Försvarsdepartementet skickade en lägre tjänsteman för att förhandla med den saudiske generalen Nasser. Därefter begärde tjänstemannen in alla dokument som bevisade att mötet ägt rum.

• Torsdagen den 29 mars: Försvarsminister Sten Tolgfors avgår på egen begäran. Vid en presskonferens på torsdagen hävdar både stats- och försvarsministern att debatten om vapenaffärerna med Saudiarabien inte är huvudskälet till att Sten Tolgfors avgår.

• Onsdagen den 11 april: Saudiaffären debatteras i riksdagen efter begäran från Vänsterpartiet. Utrikesminister Carl Bildt företräder regeringen och hävdar under debatten att alla regler och lagar följdes i affärerna med Saudiarabien.

• Söndagen den 15 april: De före detta ministrarna Göran Persson och Leni Björklund anmäls till riksdagens konstitutionsutskott av Folkpartiet.

• Onsdagen den 18 april: Den moderata riksdagsledamoten Karin Enström blir ny försvarsminister efter Sten Tolgfors.

• Torsdagen den 19 april: Nu bekräftar bulvanföretaget SSTI:s grundare Dick Sträng att startkapitalet för bolaget kom från FOI.

• Måndagen den 23 april: Handelsminister Ewa Björling berättar i en intervju med Ekot att hon kände till att bulvanföretaget SSTI som skulle leda arbetet med vapenfabriken i Saudiaffären hade en koppling till FOI, redan 2010. Frågan är känslig eftersom FOI inte får bilda bolag.

• Måndagen den 21 maj: Ekot berättar att Håkan Jevrell, Sten Tolgfors statssekreterare har entledigats. Beslutet ska ha tagits på ett regeringssammanträde den 10 maj.

• Lördagen den 26 maj: Efter debatten om vapensamarbetet med Saudiarabien kräver Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, att en ny vapenexportlag ska förbjuda försäljning av vapen för strid till diktaturer.

• Fredagen den 1 juni: Regeringen klubbar direktiven för en parlamentarisk utredning om en skärpning av reglerna för vapenexport till diktaturer.

• Söndagen den 15 juli: Svenska Dagbladet rapporterar om att Sveriges förre försvarsattaché i Saudiarabien förra året hjälpte svenska företag med affärskontakter med det saudiska inrikesministeriet och nationalgardet, som anklagas för tortyr och övergrepp.

• Måndagen den 13 augusti: Försvarsminister Karin Enström vill i en intervju med Ekot inte kalla Saudiarabien för en diktatur, något hon senare backar från.

• Fredagen den 21 september: Förundersökningen om turerna kring det bulvanföretag som FOI bildade, SSTI, läggs ner. Samtidigt bekräftar chefsåklagare Tomas Lindstrand att FOI i hemlighet slussade en kvarts miljon kronor till bulvanföretaget i Saudiaffären.

• Måndagen den 24 september: För första gången berättar nu Dick Sträng, tidigare medarbetare på FOI, hur det gick till när han grundade bulvanföretag SSTI. För att ingen skulle upptäcka vad de gjorde fick han startkapitalet till företaget kontant, i en plastkasse full med 500-kronorssedlar.

• Torsdagen den 4 oktober: Ekot avslöjar att FOI och den militära underrättelsetjänsten, Must, i största hemlighet har köpt kvalificerad försvarsrelaterad information av en rysk expert. Uppgifterna behövdes för att slutföra den studie som rörde den planerade vapenfabriken.

• Tisdagen den 9 oktober: Generaldirektören på Totalförsvarets forskningsinstitut var involverad i upplägget med ett bulvanföretag som skulle leda projektet med den saudiska vapenfabriken. Det visar tidigare hemliga Säpoförhör, liksom att regeringen under våren lämnade felaktiga uppgifter. Miljöpartiets Peter Eriksson, ordförande i konstitutionsutskottet som nu granskar regeringens roll i Saudiaffären, tycker att uppgifterna är bekymmersamma.

• Onsdagen den 17 oktober: Efter Ekots avslöjanden har FOI dragit sig ur samarbetet med Saudiarabien, rapporterar tidningen Ny Teknik. Bland annat har försvarsdepartementet förhalat flera planerade möten.

• Lördagen den 20 oktober: Det blir ingen svensk medverkan kring bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. Det beskedet ger försvarsminister Karin Enström i Ekots Lördagsintervju.

• Söndagen den 21 oktober: Försvarsminister Karin Enström får skarp kritik för sin insats i Ekots Lördagsintervju, bland annat för att hon inte klart uttryckt att Saudiarabien är en diktatur och därför inte bör få köpa vapen.

Onsdagen den 21 november: Ekot avslöjar att en känslig handling, i strid med grundlagen plockats bort ur diariet på regeringskansliet. Handlingen visar att regeringen talat osanning om vad de känt till om FOI:s hantering av Saudiaffären.

• Måndagen den 14 januari 2013: Generaldirektör Jan-Olof Lind på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bryter tystnaden och berättar bland annat om varför han tidigare ljög om myndighetens bulvanföretag SSTI.