Läkare i Karlskoga gjorde fel

En läkare vid sjukhuset i Karlskoga får en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han inte tog EKG eller blodprov på en patient som senare avled i hemmet till följd av en hjärtinfarkt.
Den 70-årige mannen besökte akuten tre gånger på kort tid förra våren, eftersom han hade besvär i matstrupen och smärtor i bröstbenet. Inte vid något av tillfällena togs prover som kunnat visa om det var en infarkt. Ansvarsnämnden anser att läkaren därigenom åsidosatt sina skyldigheter.