Vetlanda

Lärare slog elev med linjal

En lärare slog en elev med en linjal på magen och vid ett annat tillfälle hotade läraren att strypa honom. Nu är läraren avstängd.

Skolinspektionen kräver att en skola i Vetlanda bättrar sig efter att det uppdagats att rektorn på skolan inte vidtagit några åtgärder när detta hände.
Det var först när Skolinspektionen uppmärksammade händelsen som åtgärder vidtogs.
Genom att inte agera direkt har skolan och kommunen brutit mot bestämmelserna om kränkande behandling enligt myndigheten.
Läraren har stängts av från sin tjänst i väntan på utredningen.