Nautilus bygger gym i Köping

Kommunstyrelsen i Köping väntas idag fatta beslut om ett nytt avtal med företaget Nautilus, som vill bygga ett gym intill den kommunala simhallen Karlbergsbadet. Sedan 1996 driver Nautilus gym i den kommunala simhallen i Köping. Liknande samarbete finns på många andra håll i landet, vilket gjort att andra gym reagerat och menat att kommunerna gynnar Nautilus.
Det nya avtalet i Köping kommer att gälla i tolv år, och efter det får Nautilus företräde framför andra företag att träffa ett nytt avtal igen. Nautilus får också bygga nya lokaler på solterrassen intill badhuset. Byggnationen bekostas av Nautilus, men kommunen kommer att äga fastigheten.