Inget avtal om gymnastiksal

Det blir ingen uppgörelse mellan Västerås stad och Riksantikvarieämbetet om att flytta Fryxellska skolans gymnastiksal. I stället avvaktar man Länsrättens prövning av om landshövdingens upphävande av byggnadsminnesförklaringen är giltig eller inte. Det beräknas ske vid månadsskiftet april/maj. Länsrättens beslut kan i sin tur överklagas, och när ett slutligt avgörande i ärendet kan komma går inte att säga idag.