Soplukt i lägenheter

Jönköping kommer att få en stor sophanteringsanläggning mitt i centrum men lukten därifrån kan bli ett problem.
Miljökontoret varnar nu för att lukten från sopanläggningen som ska byggas kan vara störande för boende på Kålgårdsområdet - där ett nytt bostadsområde med lägenheter på gång. Det är tekniska kontoret som nu vill ha nästan 44 miljoner till en anläggning som ska röta delar av Jönköpingsbornas avfall. Anläggningen ska ligga på Simsholmen vid Munksjön där man redan idag rötar i liten skala.