Kyrkdagis i Fagersta?

Fagersta kommun är beredd att säga ja till Västanfors församlings begäran att få starta en förskola. Inledningsvis kan 15 barn börja på kyrkans dagisavdelning, och kommunen är villig att betala 85.000 kronor per barn och år. Men samtidigt vill man att diskutera formerna för den friskola i kyrkans regi som skolverket redan sagt ja till. Kommunen är beredd att släppa in kyrkan i den befintliga skolan - om kyrkan avstår från att öppna en egen friskola.
Västanfors församling har sedan länge stridit för att få öppna en egen förskola. Men Fagersta kommun har varit ytterst tveksam till en sådan, eftersom man inte anser att det finns något behov för ytterligare en aktör på förskolesidan. Hittills i år har Fagersta kommun öppnat två nya dagisavdelningar, men redan i höst kommer man att stå med ett 30-tal platser tomma. Det har därför varit motigt för Västanfors församling, som parallet med förskoletanken har arbetet för att få öppna en friskola på grundskolenivå. Det har man också fått klartecken från Skolverket för. Här har kommunen ingen möjlighet att säga ifrån, trots att man även här anser att de kommunala skolorna räcker såväl till antal som vad gäller den pedagogiska kvaliten. Så för att om möjligt påverka Västanfors församlings friskoleplaner sträcker kommunen ut en hand i förskolefrågan. Man är helt enkelt beredd att säga ja till förskolan om kyrkan är beredd att diskutera friskolans utformning. I det avtalsförslag som kyrkan fått från kommunen är det underförstått att kommunen kan tänka sig att kyrkan kommer in på den kommunala grundskolan med sina tankar och sitt budskap. Själva ägandet av skolan bör inte vara det primära, anser skolledningen i Fagersta kommun, utan mer innehållet. Så om kyrkan avstår från att dra igång sin egen friskola får man möjligheter att sätta färg på undervisningen i den kommunala skolan - och så får man som grädden på moset dra igång sin efterlängtade förskola. Senast i morgon räknar kyrkkans förhandlare med att ha tagit ställning till förslaget.